Notícies

S'obre el procés electoral per a la renovació dels òrgans del govern del Consell Regulador

dc., 16 Març 2022 |
D.O. Cava

El Ple del Consell Regulador de la Denominació d'Origen Protegida “CAVA”, en data 16 de març de 2022, ha pres els següents:

ACORDS:

Primer.– Aprovar l'obertura del procés electoral per a la renovació dels òrgans de govern de la Corporació de dret públic Consell Regulador de la Denominació d'Origen Protegida “CAVA”.

Segon.– Aprovar el cens electoral del Consell Regulador de la Denominació d'Origen Protegida “CAVA” per al procés electoral l'obertura del qual s'acorda en aquest mateix acte.

Tercer.– Aprovar el nombre de vocals titulars i suplents corresponents als censos i subcensos que integren el cens electoral.

Quart.– Aprovar el calendari electoral.

Cinquè.- Nomenar els membres de la Junta Electoral.

Vilafranca del Penedès, 16 de març de 2022. El Secretari General.

El calendari electoral preveu com a data per a les votacions el pròxim 6 de juliol de 2022.

Els operadors adscrits a la Denominació d'Origen podran consultar tota la informació clau sobre les eleccions mitjançant la plataforma interna CAVANet.

PROCÉS ELECTORAL PER A LA RENOVACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN DEL CONSELL REGULADOR DE LA DENOMINACIÓ D’ORIGEN PROTEGIDA “CAVA”

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES. ELECCIONS 2022

Dia 03 de maig de 2022: OBERTURA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES

Dia: 12 de maig de 2022: FINALITZACIÓ DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES

Lloc de presentació de les candidatures:

CONSELL REGULADOR DOP CAVA

Av. Tarragona, 24

08720 – VILAFRANCA DEL PENEDÈS

Candidatures: Les candidatures s’han de presentar en el format establert en l’ANNEX II dels Estatuts del Consell Regulador de la Denominació d’Origen Protegida “Cava”, el qual pot ser descarregat a continuació, acreditant, en qualsevol cas, la identitat i representativitat dels signants de la candidatura.

Les candidatures seran tancades per a cada cens o subcens.

El número de vocals per a cada cens o subcens és el següent:

a) Sector productor: 6 vocals titulars i 6 vocals suplents, distribuïts de la següent manera:

  • Cens A - Explotacions vitícoles que siguin socis de cooperatives o societats agràries de transformació: 2 vocals titulars i 2 vocals suplents.
  • Cens B - Explotacions vitícoles no incloses en el cens A: 3 vocals titulars i 3 vocals suplents.
  • Cens C - Bodegues elaboradores de vi base i bodegues d'emmagatzematge de vi base: 1 vocal titular i 1 vocal suplent.

b) Sector elaborador: 6 vocals titulars i 6 vocals suplents, distribuïts de la següent manera:

Cens D: Bodegues elaboradores de “CAVA”.

  • Subcens D1 - Bodegues amb nivell de producció de més del 15%: 2 vocals titulars i 2 vocals suplents.
  • Subcens D2 - Bodegues amb nivell de producció entre més de l'1% i el 15%: 2 vocals titulars i 2 vocals suplents.
  • Subcens D3 - Bodegues amb nivell de producció entre el 0,1% i l'1%: 1 vocal titular i 1 vocal suplent.
  • Subcens D4 - Bodegues amb nivell de producció de menys del 0,1%: 1 vocal titular i 1 vocal suplent.

Documentació a aportar: D’acord amb l’establert a l’article 57.3 dels Estatuts del Consell Regulador de la DOP “Cava”, les candidatures hauran d’anar acompanyades de les declaracions d’acceptació de les candidatures, subscrites pels candidats titulars i els suplents; així com, en el cas de candidatures independents, dels avals corresponents, acreditant en qualsevol cas, la identitat i representativitat dels signants.

Podeu trobar els models respectius d’acceptació de candidatura i d’aval, a formalitzar, a continuació:

PROPOSTA DE CANDIDATURA

DECLARACIÓ D'ACCEPTACIÓ DE CANDIDATURA – PERSONA FÍSICA

DECLARACIÓ D'ACCEPTACIÓ DE CANDIDATURA – PERSONA JURÍDICA

DECLARACIÓ D'AVAL DE CANDIDATURA – PERSONA FÍSICA

DECLARACIÓ D'AVAL DE CANDIDATURA – PERSONA JURÍDICA

PROCLAMACIÓ DE CANDIDATURES

Es fan públics els acords de la Junta Electoral sobre PROCLAMACIÓ DE CANDIDATURES.

D’acord amb el calendari electoral, s’obre un termini fins el 25 de maig, per a la presentació de reclamacions contra les candidatures proclamades, i contra les exclusions.

Subscriu-te a la nostra newsletter!
* indica necessari
Tipus de Subscripció

Llegir més articles
Subscriu-te a la nostra newsletter!
* indica necessari
Tipus de Subscripció