Notícies

S'obre el procés electoral per a la renovació dels òrgans del govern del Consell Regulador

dc., 16 Març 2022 |
D.O. Cava

El Ple del Consell Regulador de la Denominació d'Origen Protegida “CAVA”, en data 16 de març de 2022, ha pres els següents:

ACORDS:

Primer.– Aprovar l'obertura del procés electoral per a la renovació dels òrgans de govern de la Corporació de dret públic Consell Regulador de la Denominació d'Origen Protegida “CAVA”.

Segon.– Aprovar el cens electoral del Consell Regulador de la Denominació d'Origen Protegida “CAVA” per al procés electoral l'obertura del qual s'acorda en aquest mateix acte.

Tercer.– Aprovar el nombre de vocals titulars i suplents corresponents als censos i subcensos que integren el cens electoral.

Quart.– Aprovar el calendari electoral.

Cinquè.- Nomenar els membres de la Junta Electoral.

Vilafranca del Penedès, 16 de març de 2022. El Secretari General.

El calendari electoral preveu com a data per a les votacions el pròxim 6 de juliol de 2022.

Els operadors adscrits a la Denominació d'Origen podran consultar tota la informació clau sobre les eleccions mitjançant la plataforma interna CAVANet.

PROCLAMACIÓ DE CANDIDATURES DEFINITIVES

Es fan públics els acords de la Junta Electoral sobre PROCLAMACIÓ DE CANDIDATURES DEFINITIVES.

DESIGNACIÓ MESES ELECTORALS PER A LA VOTACIÓ DEL 06 DE JULIOL DE 2022 AL CENS B

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR EL DIA DE LA VOTACIÓ:

D’acord amb l’article 67 dels Estatuts del Consell Regulador de la DOP CAVA, el dret a votar s’acreditarà, el dia de la votació, per la inscripció de l’elector en les llistes certificades del cens i subcens, així com per la identificació demostrativa de la seva identitat, mitjançant document acreditatiu que, a tals efectes, serà únicament, el Document Nacional d’Identitat o Passaport, originals i no caducats.

En el cas d’entitats amb personalitat jurídica, o de comunitats de béns i altres ens sense personalitat, caldrà que la persona física que exerceixi el dret de vot en el seu nom, a part del Document Nacional d’Identitat o Passaport, originals i no caducats, propi, aporti també, el mateix dia de la votació, document acreditatiu de l’acord pel qual conforme a les normes de l’entitat corresponent, fou designat per exercitar aquest dret, d’acord amb algun dels MODELS APROVATS per la Junta Electoral, en funció de cada cas concret, i que s’adjunten a continuació en format word, per a la seva complementació per part dels interessats.

En cas de dubtes o aclariments, poden dirigir-se al Consell Regulador de la DOP CAVA, mitjançant el mail elecciones2022@cava.wine, o bé al telèfon 93.890.31.04

ACORDS DE LA JUNTA ELECTORAL EN RELACIÓ AMB L’ELECCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA I VICEPRESIDÈNCIA DEL CONSELL REGULADOR. ELECCIONS 2022

La Junta Electoral, en el marc de les seves funcions de desenvolupament del règim electoral contingut en els Estatuts de la Corporació de Dret Públic Consell Regulador de la Denominació d'Origen Protegida (DOP) "CAVA", i per tal de dur a terme les actuacions necessàries per a l'adequat desenvolupament i finalització del procés electoral, i d'acord amb el que estableix l'article 50.2 dels Estatuts del Consell, fa públics els acords relatius a l’elecció de la Presidència i Vicepresidència del Consell Regulador:

Subscriu-te a la nostra newsletter!
* indica necessari
Tipus de Subscripció

Llegir més articles
Subscriu-te a la nostra newsletter!
* indica necessari
Tipus de Subscripció