D.O. CAVA

La Denominació d’origen CAVA

Cava de Paraje
Cava de Paraje

Sota la menció de D.O. Cava s’emparen els vins escumosos de qualitat elaborats a través del mètode tradicional gràcies al qual el vi realitza una segona fermentació alcohòlica en ampolla. Les peculiaritats geogràfiques i humanes de cada ampolla, juntament amb la manera tradicional d’elaborar-les, formen part de la idiosincràsia d’aquest producte. Protegir-les i mantenir-ne la diferenciació respecte la resta de productes és el motiu principal de l’existència de la denominació oficial.

Els productors i elaboradors que formen part de la Denominació d’Origen treballen amb el compromís de mantenir la qualitat dels seus productes tan alta com sigui possible només utilitzant el mètode tradicional de producció. A canvi, obtenen una protecció legal davant d’altres productes similars elaborats en altres zones, a més de l’accés a mercats nacionals i internacionals.

I què garanteix la Denominació d’Origen Cava al consumidor?

La garantia d’estar adquirint un producte genuí i autèntic amb un nivell de permanent excel·lència. Una beguda única, avalada pels anys d’història i tradició, però també pels rigorosos controls i exigències de l’organisme regulador. Així, sota la denominació d’origen i en la zona delimitada per aquesta es produeixen vins escumosos de qualitat, elaborats fent una segona fermentació en ampolla i amb un mínim de 9 mesos en contacte amb les mares a la mateixa ampolla on s’ha produït aquesta segona fermentació.

El Consell Regulador, el garant de la qualitat

DO CAVA HQ.jpg

El Consell Regulador del Cava és un organisme descentralitzat del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, i integrat per viticultors, elaboradors i representants de les comunitats autònomes de la Regió del Cava i del ministeri.

Del Consell depèn també vetllar i garantir la qualitat del producte i el compliment del plec de les condicions que el regulen, convertint-se en l’organisme de control delegat per l’autoritat pública competent per certificar el seu origen, mètode d’elaboració i característiques analítiques i organolèptiques. Controls que s’efectuen i afecten a la producció, la manipulació, la classificació, l’elaboració, la transformació, la conservació, l’envasat, l’emmagatzematge, l’etiquetatge, la presentació i el transport. El control oficial s’aplica també a tots els productes i elements que intervenen en els processos que formen part de la cadena: matèries primeres, ingredients, productes semiacabats o intermitjos i productes acabats, així com també els processos i equips tecnològics de fabricació, elaboració i tractament d’aliments, els mitjans de conservació i transport, a més de l’etiquetatge, presentació i publicitat dels aliments. A més de tot això, el Consell Regulador s’ocupa de la promoció i defensa del producte protegit i del seu nom.

Per fer-ho, el Consell té l’acreditació per part de l’ENAC, l’única entitat d’acreditació d’Espanya, de la ISO 17065, per a la certificació de producte, i de la ISO 17020, per a la realització de tasques oficials d’inspecció.

DO CAVA HQ.jpg
viñedos
Què fa el Consell Regulador del Cava?

Orientar, vigilar i controlar la producció, elaboració i qualitat dels vins emparats

Vetllar pel prestigi de la denominació d’origen Cava

Promocionar el Cava i millorar-ne la presència als mercats internacionals

Defensar jurídico-institucionalment la denominació

consejo regulador del cava

Una mica d’història

consejo regulador del cava

Els antecedents de la DO es remunten a l’any 1959, quan s’establiren les primeres normes de comerç dels vins escumosos i gasificats, en les que apareix per primera vegada la menció al Cava.

Posteriorment, l’ordre del Ministeri d’Agricultura del 23 de abril de 1969 va reglamentar els vins escumosos i gasificats i va quedar així reconeguda la paraula Cava com a designació pròpia dels escumosos elaborats amb el sistema clàssic de fermentació en ampolla i envelliment a la cava. Aquesta definició va servir de base per definir el nom del producte.

L’any 1972 es publica l’ordre Ministerial en la que es constitueix el Consell Regulador dels Vins Escumosos.

El Consejo Regulador del CAVA

L’adhesió d’Espanya a la Unió Europea el 1986 va significar l’equiparació dels vins amb denominació d’origen als denominació d’origen als vins de màxima categoria. A principi d’aquest any es va establir també la Regió del Cava, que en va delimitar la zona de producció.

D’aquesta manera, el Cava va quedar protegit davant la Unió Europea, que el va reconèixer com un Vi Escumós de Qualitat Produït en una Regió Determinada, una indicació geogràfica que garanteix l’origen i la qualitat dels vins a la Unió Europea. ​

Després de la publicació de l’Ordre del 14 de novembre de 1991 del llavors Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, es va crear el Reglament de la Denominació d’Origen Cava i el Consell Regulador.

Actualment, i des de l’aprovació de la Llei 6/2015, del 12 de maig, de Denominacions d’Origen i Indicacions Geogràfiques Protegides d’àmbit territorial suprautonòmic, el Consell Regulador és l’entitat de gestió de la Denominació d’Origen Protegida Cava, amb naturalesa de Corporació de Dret Públic amb plena capacitat pel compliment dels seus objectius.

El Consejo Regulador del CAVA

Composició del Consell Regulador del Cava

Aquest organisme està integrat per un president, un vicepresident, sis representants del sector productor, sis representants del sector elaborador, un representant designat per cadascuna de les comunitats autònomes de la Regió del Cava, un representant del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, un secretari general, un departament de serveis tècnics i un departament de comunicació.

svg

Javier Pagés President de la DO CAVA

Javier Pages DO CAVA Presidente

Javier Pagés presideix des del mes de setembre del 2018 el Consell Regulador de la Denominació d’Origen Protegida Cava. Compta amb una llarga trajectòria professional ocupant càrrecs rellevants i acumulant una àmplia experiència com a primer executiu, conseller i president, i amb una gran experiència a l’empresa familiar i a l’àrea internacional.

Nascut a Barcelona i pare de quatre fills, es va graduar en Administració d’Empreses per ESADE i té un MBA per l’IESE i un International Marketing Degree per la Harvard Business School. En Javier es caracteritza per ser un gran amant del món del vi i de l’esport.

Javier Pages DO CAVA Presidente
Subscriu-te a la nostra newsletter!
* indica necessari
Tipus de Subscripció