Notícies

El Consell Regulador aprova per unanimitat recomanar al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació restringir i limitar les autoritzacions de plantacions en l’àmbit territorial de la DO CAVA

dj., 20 Oct. 2022 |
D.O. Cava

CIRCULAR INFORMATIVA 6/2022

ACORD DEL PLE DEL CONSELL REGULADOR SOBRE LA PRESENTACIÓ DE RECOMANACIONS AL MINISTERI D’AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ SOBRE LA LIMITACIÓ I RESTRICCIONS DE LES AUTORITZACIONS DE PLANTACIONS EN L’ÀMBIT DE LA DENOMINACIÓ D’ORIGEN PROTEGIDA CAVA PER AL PERÍODE 2023-2024-2025

Mitjançant la present Circular s’informa que el Ple del Consell Regulador de la DOP CAVA de 19 d’octubre de 2022, ha pres per unanimitat dels presents el següent ACORD:

  1. Realitzar al Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, LES RECOMANACIONS SEGÜENTS per tal d'evitar una oferta excessiva de productes vinícoles en relació amb les perspectives de mercat per als productes emparats per la DO CAVA així com evitar un risc ben demostrat de devaluació significativa de la DO CAVA, en relació amb la totalitat de la zona geogràfica de producció de raïm delimitada en el plec de condicions, per a superfícies la producció de les quals es destini a aquesta DO:

▪ Limitar les autoritzacions de noves plantacions per al període 2023-2024-2025 a un màxim de 0,1 hectàrees (per a cada exercici).

▪ Restringir totalment les autoritzacions per a replantacions de vinya procedents d'arrencada realitzada fora de la Denominació d'Origen Protegida “CAVA” i de vinyes no registrades a la Denominació d'Origen Protegida “CAVA”, per al període 2023-2024-2025.

▪ Restringir totalment les autoritzacions de plantació de vinyes procedents de la conversió d'un dret de plantació, d'arrencada realitzada abans del 31 de desembre de 2015, per al període 2023-2024-2025, de vinyes no inscrites a la Denominació d'Origen Protegida “CAVA”.

  1. Sol·licitar al Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, tenint en compte el risc clarament demostrat d'oferta excessiva de productes vinícoles en relació amb les perspectives de mercat per als productes emparats per la DO CAVA, i havent evidenciat un risc ben demostrat de devaluació significativa d'aquesta, l'acceptació de les recomanacions esmentades, en virtut del que disposen els articles 6, 7, 17 i 22 del RD 1.338/2018. de 29 d'octubre, pel qual es regula el potencial de producció vitícola.

D’acord amb els articles 7 i 18 del RD 1.338/2018. de 29 d'octubre, pel qual es regula el potencial de producció vitícola, una part representativa rellevant en l’àmbit de la Denominació d’Origen Protegida CAVA pot formular una opinió discordant amb l’esmentat acord tot manifestant per escrit les raons d’una tal discordança, que haurà d’acompanyar-se junt amb aquest acord per a la seva valoració per part de l’autoritat que hagi de prendre la decisió, en aquest cas, el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

Subscriu-te a la nostra newsletter!
* indica necessari
Tipus de Subscripció

Llegir més articles
Subscriu-te a la nostra newsletter!
* indica necessari
Tipus de Subscripció