Origen

Explorant els Paratges Qualificats del Cava i la seva singularitat

dv., 27 Oct. 2023 |
D.O. Cava

El Consell Regulador té la voluntat, des de fa anys, de destacar la tasca dels cellers amb una llarga tradició i productes de qualitat excepcional. El seu compromís amb l'excel·lència es reflecteix en la introducció de la categoria Caves de Paratge Qualificat, dins els Caves de Guarda Superior, amb l'objectiu d'aportar més reconeixement i valoració. La creació d'aquesta categoria, l'any 2015, és un homenatge a la singularitat i excel·lència de les vinyes excepcionals, la producció i l'elaboració d'un circuit tancat d'alta qualitat.

viñedos

La iniciativa vol ressaltar l'excel·lència i la singularitat d'aquests Caves de gamma alta, que destaquen per una elaboració acurada i unes característiques úniques, fruit de l'entorn particular en què es produeixen. Amb criteris estrictes de cultiu i vinificació, aquests Caves representen el millor de la tradició i l'art de l'elaboració del Cava.

La màgia i la importància del mètode tradicional són fonamentals, però la singularitat del Cava també és fruit d'una combinació de factors que van més enllà. Des de la geologia del sòl fins a l'habilitat i l'experiència dels elaboradors, hi ha un gran nombre de factors que contribueixen a la creació del producte final.

Característiques del Paratge Qualificat

Els Paratges Qualificats són àrees excepcionals que destaquen per la singularitat del seu terrer. Aquests paratges vitícoles han estat curosament seleccionats i qualificats per les seves característiques úniques i l'entorn que els envolta.

Només unes poques parcel·les han obtingut aquesta qualificació. Per accedir-hi, han de complir uns requisits estrictes. Les vinyes han de tenir més de deu anys, el rendiment màxim està limitat a 8.000 kg per hectàrea i la verema ha de ser manual.

Han de ser Caves d'una sola anyada vinificats a la propietat, amb un control de rendiment d'extracció limitat a 48 hectolitres per hectàrea i una criança mínima de 36 mesos.

El marchamo, o distintiu de control, és la garantia de qualitat certificada per la DO Cava i distingeix el Cava de Guarda Superior de Paratge Qualificat d'altres escumosos. Aquests vins són un exemple de l'excel·lència i la dedicació dels elaboradors que busquen la perfecció a cada copa i garanteixen una traçabilitat total per al consumidor, des de la vinya fins a la comercialització.

cava paraje

El terrer

Quan ens endinsem en l'estudi d'una regió vitivinícola, hi trobem elements visibles i altres invisibles, però tots són essencials. El terroir o terrer abasta múltiples aspectes, inclosos els físics, químics i biològics, que influeixen en la personalitat del Cava.

El concepte de terroir té especial rellevància en el Cava, ja que el seu caràcter distintiu es forja a partir de la sinergia entre el sòl, el clima i el factor humà. La identitat de cada Paratge Qualificat està modelada per característiques edàfiques úniques que influeixen en el raïm cultivat.

Geomorfologia

Cada Paratge Qualificat exhibeix una geomorfologia particular, que fa referència a la descripció general de l'aspecte del terreny i la tipologia de relleu que conforma el paisatge circumdant de les vinyes. Alguns Paratges presenten terrasses pròximes al mar, mentre que altres poden tenir vessants en pendent o àrees ondulades.

Entorn geològic

L'origen geològic dels sòls és un factor clau en la conformació dels Paratges Qualificats. Els dipòsits al·luvials i sediments provinents de diverses èpoques geològiques han donat lloc a sòls únics i distintius que influeixen directament en el caràcter i la qualitat del Cava.

Edafologia i sòls

L'estudi edàfic revela les propietats físiques i químiques del sòl que envolta les vinyes a cada paratge. La textura del sòl, la seva profunditat i el drenatge, així com el contingut de matèria orgànica i nutrients, tenen un paper essencial en el desenvolupament de les vinyes i en la producció de raïm de qualitat per elaborar el Cava.

Aspectes del sòl

Els aspectes físics del sòl, com la textura, profunditat i propietats tèrmiques, juntament amb els aspectes químics, com l'acidesa i la composició mineral, i els aspectes biològics, com la concentració de nitrats, són essencials per a la qualitat i singularitat de cada Paratge Qualificat.

Clima

El clima també té un paper determinant en la definició dels Paratges Qualificats. La combinació de factors climàtics, com la temperatura, la humitat i l'exposició solar, influeix en el cicle vegetatiu de les vinyes i en la maduració dels raïms, aportant matisos i complexitat als futurs vins.

Biodiversitat

Els Paratges Qualificats són llocs en què es valora i preserva la biodiversitat. La riquesa de la flora i la fauna a l'entorn vitícola contribueix a la sostenibilitat i a l'equilibri ecològic d'aquests Paratges únics.

Mineralitat

La mineralitat és un altre dels aspectes que defineix els Caves amb origen de Paratge Qualificat. Encara que no és un concepte edàfic en si mateix, es pot observar que determinats elements o característiques especials presents al sòl poden conferir particularitats organolèptiques distintives al Cava.

La interacció entre els components minerals del sòl i les arrels de les vinyes poden generar sabors i aromes subtils i complexos, que contribueixen a la complexitat i l'equilibri del Cava resultant.

Vinyes

Cada Paratge Qualificat està format per vinyes curosament seleccionades, que han estat plantades i cultivades en harmonia amb l'entorn natural circumdant. L'elecció de varietats de raïm adequades, la gestió sostenible de les vinyes i el seu caràcter 100 % ecològic són essencials per obtenir un raïm de qualitat superior.

Selecció i identificació de les vinyes

La selecció i identificació de les vinyes que formen part del Cava de Paratge Qualificat constitueix un procés minuciós i rigorós. Cada parcel·la ha de complir els criteris de qualitat i singularitat establerts per obtenir la qualificació de Paratge Qualificat. Els cellers interessats a registrar un paratge d'aquestes característiques presenten dossiers detallats que fonamenten la idoneïtat de les vinyes per formar part d'aquest grup exclusiu.

cava viñedo

Paratges Qualificats de la D.O. Cava

Actualment, al mercat, hi ha vuit Paratges Qualificats, sis cellers elaboradors i deu Caves amb el distintiu de Guarda Superior de Paratge Qualificat.

Alta Alella, Paraje Calificado Vallcirera

Al municipi d'Alella, dins la zona Comtats de Barcelona i, més concretament, a la subzona Serra de Mar, trobem el Paratge Qualificat de la Família Pujol-Busquets. Ecològic des del seu origen, aquest paratge es caracteritza pels seus vessants inclinats i les terrasses pròximes al mar, situades entre els 100 i 250 metres d'altitud. El seu origen paleozoic ha gestat uns sòls de textura franco-arenosa, resultat de la descomposició del granit, conegut a la zona com sauló. Aquests sòls són moderadament profunds i ofereixen un bon drenatge, fet que condueix a la seva fertilitat baixa, a causa de la permeabilitat i la poca capacitat de retenció de l'aigua. Les varietats de raïm cultivades són el Chardonnay i la Pansa Blanca (Xarel·lo), que presenten una acidesa distintiva, pròpia dels sòls d'origen granític o de sauló i aporten unes característiques úniques i diferenciades als Caves.

Juvé & Camps, Paraje Calificado La Capella

El paratge de La Capella és una vinya de 0.7 Ha. de Xarel·lo de més de 40 anys, plantades en vas. Situat en la zona de Comtats de Barcelona, concretament en la subzona de Valls d’Anoia-Foix a 200 metres d'altitud, amb una orientació sud, sud-oest.

Els sòls, d'origen quaternari, tenen una textura francoarenosa amb pocs elements gruixuts. Són terrenys profunds i moderadament fèrtils, amb baixa matèria orgànica i presència de carbonats i alts nivells de sals que donen lloc a un raïm ple de caràcter, nervi i frescor, candidates idònies per a crear un Cava Brut Nature capaç de créixer i guanyar en complexitat amb la llarga criança de més de 100 mesos.

Pere Ventura, Paraje Calificado Can Bas

Vinyes velles plantades en vas amb les varietats Xarel·lo i Macabeu en un mosaic format per cinc parcel·les situades a Comtats de Barcelona, a la subzona de Valls d'Anoia-Foix. Els sòls tenen un origen quaternari i una textura franca. Són moderadament profunds i presenten una fertilitat baixa, amb poca matèria orgànica i àmplia presència de carbonats.

Raventós Codorníu, Paraje Calificado La Fideuera

Aquesta vinya especial de la varietat Xarel·lo es troba en un dipòsit al·luvial amb forma de ventall, encaixat entre torrents i amb influència marítima. Se situa a la zona Comtats de Barcelona, a la subzona de Valls d'Anoia-Foix. El seu origen es remunta al plistocè, format a partir de sediments de formacions pròximes. Els sòls presenten una textura franco-argilosa, amb una dispersió de fragments de carbonat càlcic. Amb una profunditat moderada, aquests sòls presenten una fertilitat mitjana, amb un contingut mitjà de matèria orgànica i acumulació de carbonats.

Totes aquestes característiques juguen un paper fonamental en la vida i l'absorció de nutrients per les arrels de les vinyes i aporta un caràcter distintiu al raïm cultivat en aquesta zona.

Raventós Codorníu, Paraje Calificado La Pleta

Situat a la zona de Comtats de Barcelona, concretament a la subzona de Pla de Ponent, La Pleta destaca per trobar-se en una parcel·la plana a la falda del turó de la Cerdera, amb una orientació sud-oest. Aquest Paratge Qualificat és idoni per al cultiu de raïm Chardonnay i Pinot Noir. Els sòls tenen un origen quaternari, amb una textura franco-argilosa i presència de graves arrodonides. Presenta uns sòls profunds, estructurats i ben drenats, amb una fertilitat mitjana i una bona disponibilitat de micronutrients. El seu caràcter amb un punt de salinitat influeix en la disponibilitat equilibrada de nutrients per a la vinya i es pot manifestar com un atribut organolèptic.

Raventós Codorníu, Paraje Calificado El Tros Nou

Situat a Comtats de Barcelona, concretament a la subzona de Serra de Prades, aquesta zona és més freda i plujosa, amb contorns suaus i arrodonits. Els sòls del Paratge són d'origen terciari, presenten una textura franco-argilosa-arenosa, amb elements gruixuts, com pissarres o quarsites. Aquests sòls profunds tenen una fertilitat dèbil, a causa del baix contingut de matèria orgànica. Es tracta d'una vinya de Pinot Noir amb presència de pissarra, coneguda a la zona com licorella, que influeix en el caràcter mineral i el desenvolupament de la planta i que aporta un tret especial al Cava produït.

Vins El Cep, Paraje Calificado Can Prats

Situat a la zona de Comtats de Barcelona, i concretament a la subzona de Valls d'Anoia-Foix, té una orografia lleugerament ondulada amb vessants suaus i travessada per barrancs i torrents. Presenta vinyes velles de les varietats Xarel·lo, Macabeu i Parellada plantades en sòls profunds i ben drenats, d'origen quaternari amb una textura franco-llimosa. Tot i que presenten una fertilitat moderada, ofereixen una bona capacitat de retenció d'aigua. Aquests sòls tenen un alt contingut de carbonats. Van ser de les primeres vinyes a la DO Cava de viticultura biodinàmica.

Vins Família Ferrer, Paraje Calificado Can Sala

Les vinyes especials de Parellada i Xarel·lo que conformen el Paratge Can Sala es troben al municipi de Sant Quintí de Mediona, dins la zona Comtats de Barcelona i la subzona Valls d'Anoia-Foix. Se situen en un terreny format per ventalls al·luvials d'origen quaternari. Els sòls tenen una textura franca, formada per conglomerats de matriu argilosa sense cimentar. Són terrenys profunds i de fertilitat mitjana, amb una alta capacitat de retenció d'aigua i nutrients. Els sòls presenten un alt contingut de carbonat càlcic i ferro.

Per conèixer al moment la varietat de Caves disponibles, resultat de cadascun d'aquests Caves de Paratge Qualificat, et convidem a consultar-ne el llistat complet.

ES- LISTADO CAVAS DE PARAJE CALIFICADO.png

La complexitat i versatilitat dels Caves de Guarda Superior de Paratge Qualificat

Els Caves de Guarda Superior de Paratge Qualificat són una mostra sublim de complexitat i equilibri i despleguen una harmonia envejable i una rica paleta de matisos. Cada Cava és únic en la seva essència; el seu caràcter distintiu i la seva versatilitat el converteixen en l'acompanyant perfecte per a una àmplia varietat de sabors i plats de tot el món.

Les seves captivadores notes de fruita madura, pomes fornejades, albercocs secs, fruites confitades, nous, cafè i espècies ofereixen una experiència deliciosa. En boca, ens regalen una sensació elegant i cremosa amb bombolles delicades i fines.

Un estudi molecular dut a terme per François Chartier ha demostrat que aquests Caves són el maridatge perfecte per a plats especiats, com la cuina índica o asiàtica, així com per a propostes culinàries modernes i creatives. Aprofundeix en les múltiples possibilitats de maridatge amb aquest vídeo de François Chartier i el sommelier David Seijas.

Excel·lència, sinònim de qualitat

Cadascun d'aquests cellers i els seus Paratges Qualificats respectius contribueixen amb les seves característiques edàfiques i ambientals úniques a la creació d'escumosos excepcionals i distintius en el món del Cava. Vins que reflecteixen la identitat i el caràcter distintiu de cada Paratge. La dedicació a la qualitat i l'harmonia amb la natura fan que aquests Caves siguin veritables joies en el món del vi.

Subscriu-te a la nostra newsletter!
* indica necessari
Tipus de Subscripció

Llegir més articles
Subscriu-te a la nostra newsletter!
* indica necessari
Tipus de Subscripció