Notícies Origen

El sector del Cava davant el repte del canvi climàtic

dt., 23 Gen. 2024 |
D.O. Cava

El canvi climàtic no només amenaça, també impulsa la innovació en el sector vitivinícola, un sector en què la sostenibilitat de vinyes i Caves se situa al centre de l'escenari.

La indústria del Cava ha assumit la responsabilitat d'enfrontar aquests reptes de manera proactiva. La seva missió és garantir un futur sostenible per al sector, sense perdre l'essència de la terra i el caràcter distintiu dels Caves resultants.

Amb un enfocament ecològic i de qualitat, la categoria de Cava ecològic floreix. Supera els 32 milions d'ampolles i consolida la seva demanda. A més, la vinya ecològica i altres pràctiques a les plantacions destinades a la producció de Cava tenen un paper crucial per reduir les emissions de GEI a llarg termini. La vinya i la seva gestió són una peça clau en la lluita global contra el canvi climàtic.

Viñedo

Pràctiques de reg optimitzat i captació d'aigua

Amb l'objectiu de mantenir la tradició vitivinícola a la regió del Cava i conservar el seu paisatge característic, les plantacions s'orienten cap a una agricultura de precisió.

"Per superar els obstacles, s'adopta un enfocament que busca fer més amb menys recursos i professionalitzar l'agricultura. S'avança cap a una agricultura de precisió, més sostenible des del punt de vista econòmic i ambiental. La digitalització permet comprendre millor les necessitats de cada parcel·la, reduir tractaments i passades del tractor i evitar costos innecessaris."
Ricard Fusté, tècnic de viticultura a Sumarroca

La retenció de l'aigua en el sòl és un element molt important en el context del canvi climàtic. L'objectiu és millorar la capacitat de retenció del recurs hídric a les vinyes, amb el propòsit d'assegurar una gestió més eficient i sostenible dels recursos naturals.

En el marc d'una gestió més eficient i acurada de l'aigua a les vinyes, molts consideren la instal·lació de sistemes de reg per degoteig o subterranis. Aquestes pràctiques de reg optimitzat permetran utilitzar l'aigua de manera eficient i garantir un subministrament adequat sense malbaratar recursos.

viñedo

"Als camps amb sistemes de reg, que malauradament són una minoria, hem implementat sensors d'humitat per optimitzar l'ús de l'aigua i aconseguir el màxim d'eficiència possible. Aquests sensors ens permeten mesurar els nivells d'humitat en diferents profunditats, com 20, 40 i 80 cm. Això ens ajuda a comprendre amb més precisió el percentatge d'humitat en el sòl."
Mireia Pujol-Busquets, directora adjunta d'Alta Alella

Gràcies a aquesta informació podem ajustar el reg de manera adequada, evitar el desaprofitament d'aigua i assegurar que les vinyes reben la quantitat necessària d'aigua per al seu creixement i desenvolupament saludable.

"Encara que no podem controlar l'augment de les temperatures, sí que podem prendre mesures respecte a les reserves d'aigua subterrània. Per això, en fan llaurades superficials amb l'objectiu de trencar la capil·laritat i evitar una major evaporació de l'aigua que encara queda al sòl. Així doncs, totes les tasques relacionades amb el cicle productiu de la vinya se centren a conservar l'escassetat d'aigua provinent de les pluges o nevades hivernals."
Kiko Figueras, viticultor

En resposta a la sequera, molts viticultors han fet adaptacions als edificis de les finques per aprofitar l'aigua de pluja. Es recupera l'aigua pluvial de les teulades i s'utilitza per als tractaments fitosanitaris i altres usos generals. Aquesta mesura contribueix a maximitzar l'ús dels recursos hídrics disponibles i redueix la dependència d'altres fonts d'aigua.

Una mesura addicional és la construcció de basses d'aigua de pluja, que permeten emmagatzemar aigua per a un ús posterior. La seva efectivitat, però, depèn de la disponibilitat de pluja, i desgraciadament, no plou prou. Malgrat això, és important continuar implementant aquestes basses per fer front als moments més crítics i aprofitar al màxim qualsevol precipitació.

"És probable que en el futur s'estableixi un regadiu de supervivència en una part de les vinyes, utilitzant aigua de pous emmagatzemada en grans basses durant els períodes de pluja per a la seva utilització en èpoques de sequera extrema."
Jordi Vallès, viticultor

Sempre que sigui possible i es compleixin els requisits, es podrien estudiar opcions com la realització de perforacions profundes, prèvia obtenció dels permisos corresponents per part de les autoritats competents.

Ara bé, algunes àrees s'enfronten a reptes addicionals a causa del tipus de sòl, principalment argilenc, i l'escassetat d'aigua. En aquest tipus de situacions, és crucial dur a terme una anàlisi acurada per determinar si és viable deixar aquestes parcel·les sense conrear o si s'ha d'aplicar un reg mínim per mantenir la viabilitat dels ceps. La decisió dependrà de diferents factors, com la disponibilitat i la qualitat de l'aigua, així com les característiques específiques del sòl i les condicions climàtiques de la regió. L'objectiu final és trobar un equilibri entre la conservació de l'aigua i la sostenibilitat del cultiu de les vinyes.

"Quan fem noves plantacions estudiem acuradament el terreny i la seva capacitat per retenir aigua. Sempre plantem tenint en compte la millor manera de maximitzar la retenció d'aigua a les nostres finques. Treballem els sòls de manera estratègica per assegurar una òptima absorció i retenció del recurs hídric."
Ricard Fusté, tècnic de viticultura a Sumarroca

El sòl, element fonamental

El sòl té un paper crucial en la viticultura i la seva conservació és encara més rellevant respecte al canvi climàtic. Una pràctica cada vegada més utilitzada és l'ús de cobertes vegetals a les vinyes. Aquestes cobertes ajuden a frenar l'erosió del sòl, milloren la seva estructura i retenen la humitat. D'aquesta manera, ajuden les vinyes a adaptar-se a condicions climàtiques extremes i canviants.

Ara bé, en situacions excepcionals, com l'escassetat d'aigua, és necessari prendre decisions específiques. En alguns casos es pot optar per eliminar temporalment la coberta vegetal, perquè els recursos hídrics disponibles es destinin principalment al desenvolupament del raïm.

"Enguany hem hagut d'eliminar tota la coberta vegetal per disminuir al màxim la competència amb els ceps."
Mireia Pujol-Busquets, directora adjunta a Alta Alella

A causa de la limitació de l'aigua, s'ha posat més èmfasi en els conreus superficials durant l'època de creixement dels ceps. Això ajuda a mantenir els ceps en el millor estat possible optimitzant l'accés a l'aigua disponible. A més, s'ha implementat el descans del sòl, evitant llaurades , principalment durant les èpoques de pluja tardorenques.

Amb la finalitat d'optimitzar l'ús de l'aigua i assegurar que estigui disponible per a les vinyes, s'implementen diverses mesures.

"L'any passat va ser un punt d'inflexió que ens va deixar clar que ja no podem fer marxa enrere, ja que la calor va ser extrema. Entre les accions implantades, una de les més importants va ser llaurar la terra cada 10 o 12 dies durant juliol i gairebé fins a finals d'agost. L'objectiu era evitar que les herbes competissin amb els ceps per l'escàs subministrament d'aigua disponible en el sòl. Durant l'hivern, també realitzem passades alternes per assegurar-nos que la poca pluja que cau es quedi en els solcs i no es perdi."

Marta Puig Artigas, viticultora

Un altre enfocament important és l'augment de l'aportació de matèria orgànica al sòl, com el fem compostat. Aquest enriquiment del sòl té com a objectiu millorar la seva capacitat de retenció d'aigua durant els períodes de pluja. Encara que els efectes poden trigar anys a manifestar-se plenament, és beneficiós tant per al sòl com per a la salut dels ceps.

Estratègies de poda per adaptar-se al canvi climàtic

Una estratègia addicional per adaptar-se al canvi climàtic és retardar la poda. Això permet ajustar el cicle vegetatiu dels ceps a les noves condicions climàtiques i d'aquesta manera es redueixen els riscos de gelades tardanes que poden danyar els brots joves.

Cava Academy 2023-167 (1).jpg

La poda en verd és una altra tècnica utilitzada per gestionar el creixement i l'equilibri de les vinyes durant la temporada de creixement. Encara que no és una mesura directa contra el canvi climàtic, pot contribuir a mitigar alguns dels seus efectes. Consisteix a eliminar de manera selectiva brots, fulles o raïm no desitjats durant la temporada de creixement de la vinya.

La poda en verd ofereix diversos beneficis en relació al canvi climàtic. En primer lloc, la reducció de la densitat de fulles i raïm millora la circulació d'aire en la vinya, la qual cosa ajuda a prevenir malalties fúngiques i redueix la humitat en condicions climàtiques càlides i humides. A més, evita la sobrecàrrega de raïm en el cep, un aspecte especialment rellevant en condicions climàtiques extremes, com les altes temperatures, en què la vinya pot patir estrès hídric. La reducció de raïm permet alleujar aquesta càrrega addicional i mantenir un equilibri saludable en la planta.

Un altre benefici de la poda en verd és que permet que la vinya concentri els seus recursos en el raïm seleccionat i així s'afavoreix una maduresa adequada del raïm. Això és essencial en condicions climàtiques canviants, ja que les altes temperatures poden accelerar el procés de maduració. La poda en verd ajuda a mantenir un equilibri entre la maduresa i la qualitat del raïm.

Col·laboracions per a un futur sostenible

En un esforç per unir forces, s'han format associacions i grups d'estudi dedicats a proposar solucions i investigar noves vies d'adaptació.

Un d'aquests grups és Vins Vinents, establert per la Generalitat de Catalunya, que reuneix experts de diverses àrees vinculades a la viticultura. El seu objectiu principal és estudiar l'impacte del canvi climàtic a les vinyes i proposar estratègies d'adaptació.

El clúster vitivinícola Innovi també ajuda els viticultors a adaptar-se a les noves condicions climàtiques i promoure la sostenibilitat en el sector a través de les seves línies de transmissió d'informació i tècniques innovadores. Paral·lelament, les Associacions de Defensa Vegetal (ADV), focalitzades en l'àmbit municipal, són una valuosa font d'informació i suport directe per als viticultors.

viñedo

A més d'aquestes iniciatives, també existeix una associació dedicada a la viticultura biodinàmica. A través de la implementació de pràctiques agrícoles biodinàmiques es busca una adaptació més efectiva al canvi climàtic, que tingui en compte els aspectes ambientals i la sostenibilitat en la producció de vins.

Aquestes aliances i associacions són un reflex del compromís de la indústria vitivinícola en la lluita contra el canvi climàtic, que uneix esforços i coneixements en un context de transformació ambiental.

Perspectives davant el canvi climàtic en la indústria del Cava

L'adaptació al canvi climàtic és crucial per preservar la qualitat i singularitat del Cava en un entorn canviant. A través d'accions més precises es busca una agricultura eficient i respectuosa amb el medi ambient.

És essencial continuar amb iniciatives de captació d'aigua de pluja per fer front a l'escassetat hídrica en el futur, però també cal una gestió responsable de l'aigua. Reduir riscos i maximitzar la qualitat del raïm en condicions climàtiques canviants és fonamental.

En la viticultura, estratègies com retardar la poda i la poda en verd són enfocaments vitals per adaptar-se al canvi climàtic i mantenir la qualitat del raïm.

El sector del Cava s'enfronta a una sèrie de desafiaments sense precedents, però mostra determinació per adaptar-s'hi amb solucions innovadores, mantenint la seva reputació com a productor de vins de qualitat.

Subscriu-te a la nostra newsletter!
* indica necessari
Tipus de Subscripció

Llegir més articles
Subscriu-te a la nostra newsletter!
* indica necessari
Tipus de Subscripció